Pracownia badań psychologicznych

W pracowni wykonywane są badania psychologiczne – psychotechniczne kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy, kierowców samochodów kat. B do celów służbowych oraz operatorów maszyn i urządzeń, a także osób pracujących na wysokościach.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą i szczegółami dotyczącymi badania, pracowni jak i samego psychologa.

 

Pracownia wyposażona jest w najnowsze urządzenia przeznaczone do badania sprawności psychoruchowej kierowców oraz operatorów maszyn i urządzeń. Funkcje, których zbadanie umożliwia powyższa aparatura to m.in. koncentracja i przerzutność uwagi, czas i prawidłowość reagowania, koordynacja wzrokowo – ruchowa, widzenie stereoskopowe, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie. Ponadto bateria będących na wyposażeniu psychologa testów, umożliwia zbadanie takich aspektów jak np. sprawność intelektualna, osobowość i temperament czy sposób reagowania w sytuacjach stresowych.

mgr psychologii Łukasz Balicki

http://www.pracowniabalicki.pl/