NZOZ Dwornik

Medycyna Pracy Stanowisko GIP – Koronawirus

1 kwietnia 2020

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

Zgodnie z zaleceniem Krajowego Konsultanta Medycyny Pracy na czas zagrożenia epidemiologicznego zostaje zniesiony obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy. Jednocześnie przypomina się o utrzymaniu obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego. Dopuszcza się możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium. Utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego pozostaje bez zmian.

Pełna treść dokumentu ,,Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie:
obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz
obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”
poniżej. Prosimy o obowiązkowe zapoznanie się z jego treścią. Do pobrania:

Stanowisko GIP ws. badan i szkolen – KORONAWIRUS