Medycyna Pracy

Poradnia kompleksowo zajmuje się badaniem wpływu środowiska pracy na pracownika (pacjenta).

Rejestracja poniedziałek – piątek 730 – 1200
tel. 62 591 14 14
e-mail medycynapracy@nzozdwornik.pl

Wykonujemy pełen zakres badań:

 

 • badania wstępne,
 • badania okresowe,
 • badania okresowe w związku z pogorszeniem stanu zdrowia,
 • badania kontrolne,
 • badania kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów samochodowych, kierowców zawodowych (wszystkie kategorie),
 • badania kierowców skierowanych przez Starostę i kierowców chcących odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • badania osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencje pracownika ochrony,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne,
 • badania kandydatów na studia oraz szkół zawodowych.

 

W ramach medycyny pracy działa Pracownia Psychologiczna prowadząca badania:

 

 • pracowników,
 • kierowców,
 • operatorów sprzętu budowlanego i zmechanizowanego,
 • kierowców wózków widłowych,
 • osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencje pracownika ochrony,
 • zatrudnionych na wysokości,
 • inne.

 

Badania wstępne są wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe zagrożenia lub czynniki szkodliwe dla pracownika.

 

Badania okresowe są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym kończy się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.

 

Badania okresowe w związku z pogorszeniem stanu zdrowia są wykonywane u osób pracujących na danym stanowisku, które posiadają ważne orzeczenie lekarskie dopuszczające do pracy, ale zgłosiły pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, który uniemożliwia wykonywanie dotychczasowej pracy.

 

Badania kontrolne są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

Badania kierowców są wykonywane dla kierowców, kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, w tym:

 

 • kierowcy pojazdów służbowych,
 • kierowcy zawodowi (kat. C, C+E, D, D+E) – przy okazji przedłużania ważności prawa jazdy,
 • kandydaci na kierowców zawodowych (kat. C, C+E, D, D+E) – ubiegający się o prawo jazdy,
 • kierowcy i kandydaci na kierowców taksówek,
 • kierowcy i kandydaci na kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów nauki jazdy,
 • instruktorzy i kandydaci na instruktorów nauki jazdy,
 • motorniczowie tramwajów,
 • kierowcy przewożący znaczne wartości pieniężne.

 

Informacje prawne z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy. (Dz.U. 1997 Nr 96 poz. 593, z póź. zm.).

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej.

Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy z uprawnioną placówką medyczną na czas nie krótszy niż rok – przeprowadzenie badań bez umowy jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, a wystawione w ten sposób zaświadczenia są nieważne.

Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, na zasadach określonych w kodeksie pracy.

Pracodawca ma obowiązek kierować każdego z pracowników na badania profilaktyczne.

Każdy pracownik musi mieć wystawione przez pracodawcę skierowanie na badania profilaktyczne, opisujące warunki i zagrożenia związane ze stanowiskiem pracy.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.