NZOZ Dwornik

Ważny komunikat! Zmiany przyjęć.

18 marca 2020

NZOZ DWORNIK: MARZEC 2020 – zmiany godzin pracy

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego zmianie ulegają dni
i godziny pracy przychodni.

Zmiany  te wchodzą w życie z dniem 19.03.2020.
Obowiązywać będą do dnia 27.03.2020.
Dalsze działania będą na bieżąco aktualizowane.
Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu oraz obserwowanie aktualności.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: manager@nzozdwornik.pl
oraz numer telefonu 62 591 24 74 lub komórkowy +48 601 755 895.

Poradnia Medycyny Pracy będzie nieczynna od dnia 19.03.2020 do odwołania.

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Zgodnie z zaleceniem Krajowego Konsultanta Medycyny Pracy na czas zagrożenia epidemiologicznego zostaje zniesiony obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy. Jednocześnie przypomina się o utrzymaniu obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego. Dopuszcza się możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium. Utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego pozostaje bez zmian.

Pełna treść dokumentu ,,Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie:
obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz
obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”
poniżej. Prosimy o obowiązkowe zapoznanie się z jego treścią.

Stanowisko GIP ws. badan i szkolen – KORONAWIRUS

 

Z poważaniem

Marta Dwornik