Specjalista urologii i chirurgii ogólnej

Dr n. med. Waldemar Szabłoński

Dr n. med. Waldemar A. Szabłoński

Specjalista Urolog (FEBU)
Specjalista Chirurg Ogólny (Proktolog)

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z roku 2002 (obecnie Uniwersytet Medyczny), specjalista w chirurgii ogólnej oraz urologii (FEBU), posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Od 2002 do 2014 roku pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu. Od 2014 do 2018 roku zatrudniony w Oddziale Urologii z Pododdziałami Urologii Onkologicznej, Endoskopowego Leczenia Kamicy Układu Moczowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SPZOZ w Poznaniu oraz w Katedrze i Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku adiunkta.

Obecnie od 2018 pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym „Dzieciątka Jezus” w Warszawie, będąc jednocześnie adiunktem w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W klinice pełni funkcję Zastępcy Kierownika Kliniki ds. Finansowych oraz Kierownika Bloku Operacyjnego.

Posiada doświadczenie z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu moczowego m.in. kamicy nerek i moczowodu, chorób nowotworowych układu moczowego, przerostu łagodnego stercza, zaburzeń wzwodu oraz nietrzymania moczu. W armamentarium zabiegowym, które posiada znajdują się wszystkie operacje otwarte, laparoskopowe, a od ubiegłego roku również robotyczne z wykorzystaniem robota Da Vinci Xi (w leczeniu nowotworów układu moczowego – rak prostaty, rak pęcherza, rak nerki), endourologiczne (w leczeniu kamicy układu moczowego – URS/FURS) i rekonstrukcyjne (w leczeniu zwężeń cewki moczowej, implantacji sztucznego zwieracza AMS 800 w nietrzymaniu moczu po radykalnej prostatektomii) z zakresu urologii

onkologicznej i ogólnej.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się diagnostyka i leczenie z zakresu chirurgii ogólnej i proktologii, onkologii gastroenterologicznej i endokrynologicznej, zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego oraz chirurgicznej endoskopii zabiegowej. Członek towarzystw naukowych: (Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP), Polskie Towarzystwo Urologiczne (PTU), European Association of Urology (EAU). Autor i współautor ponad 25 publikacji naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach. Uczestnik sympozjów, kursów i konferencji naukowych poświęconych problematyce chirurgicznej i urologicznej.

Zakres działalności:

Urologia: 

 • diagnostyka i leczenie chorób czynnościowych i nowotworowych układu
 • moczowego: OPERACJE LAPAROSKOPOWE I ROBOTYCZNE DAVINCI

Proktologia:

 • diagnostyka i leczenie chorób odbytu i odbytnicy (żylaki odbytu + stany ostre, kłykciny, szczeliny, polipy)

Chirurgia ogólna:

 • diagnostyka i leczenie chirurgiczne chorób czynnościowych nowotworowych przewodu pokarmowego

Endoskopia:

 • wziernikowanie odbytu i odbytnicy (anoskopia, rektoskopia) z pobraniem wycinków i diagnostyką histopatologiczną – na miejscu
 • kwalifikacja do specjalistycznych badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia)

Zabiegi chirurgiczne i urologiczne w znieczuleniu miejscowym:

 • usuwanie zmian skórnych (znamiona, włókniaki, tłuszczaki) z diagnostyką histopatologiczną, leczenie wrastających paznokci, operacje stulejki – obrzezanie, plastyka krótkiego wędzidełka

Rodzaje wykonywanych zabiegów:

Pęcherz moczowy:

 • cystektomia radykalna (usunięcie pęcherza moczowego) otwarta i laparoskopowa, każde odprowadzenie moczu: moczowody w skórę, wstawka jelitowa Brickera i pęcherz jelitowy Studera
 • TURB – endoskopowa przezcewkowa resekcja guza pęcherza moczowego
 • litotrypsja złogów w pęcherzu moczowym

Prostata:

 • prostatektomia (usunięcie całkowite prostaty) radykalna robotyczna z pełną limfadenektomią systemem DaVinci Xi (operacja robotyczna DaVinci to obecnie standard leczenia refundowany przez NFZ)
 • HOLEP (laserowa enukleacja stercza) – małoinwazyjne przezcewkowe uzunięcie dużego gruczolaka stercza (BPH).
 • otwarta adenomektomia przezpecherzowa – gruczolaka (BPH)
 • TURP – endoskopowa przezcewkowa resekcja gruczolaka prostaty (BPH)
 • ECHOLASER – przezkroczowa laserowa ablacja gruczolaka prostaty

Nerka:

 • nefrektomia (usunięcie nerki) otwarta i laparoskopowa (laparoskopia to obecnie standard leczenia refundowany przez NFZ)
 • częściowa nefrektomia NSS (wycięcie guza nerki) otwarta i laparoskopowa (laparoskopia to obecnie standard leczenia)
 • plastyka połączenia miedniczkowo – moczowodwego (wycięcie zwężenia połączenia) otwarta i laparoskopowa (laparoskopia to obecnie standard leczenia)

Moczowód:

 • nefroureterektomia (usunięcie nerki i moczowodu) otwarta i laparoskopowa (laparoskopia to obecnie standard leczenia) w guzie moczowodu
 • każda rekonstrukcja moczowodu
 • URSL – endoskopowe laserowe leczenie kamicy moczowodu
 • FURSL – endoskopowe laserowe leczenie kamicy nerek

Cewka:

 • Uretrotomia optyczna wewnętrzna – endoskopowe przezcewkowe rozcięcie zwężenia
 • Operacje rekonstrukcyjne zwężenia cewki (przeszczepy błony śluzowej policzka)

Prącie:

 • częściowa i całkowita amputacja prącia z pełna limfadenektomią
 • stulejka – obrzezanie

Jądro

 • orchidektomia lub resekcja samego guza jeżeli pacjent ma wyłącznie 1 jądro + ewentualne wszczepienie protez jąder jednoczasowe
 • zaotrzewnowa limfadenektomia

Nietrzymanie moczu:

 • TOT taśma (kobiety)
 • sztuczny zwieracz cewki moczowej (AUS) – mężczyźni po radykalnej prostatektomii

Przetoki pęcherzowo pochwowe

 • operacje przezpochwowe i przezbrzuszne